V Ogólnopolski Turniej Kadetów i Dzieci w zapasach w stylu klasycznym

V Ogólnopolski Turniej Kadetów i Dzieci w zapasach w stylu klasycznym pod
patronatem Starosty Pabianickiego.

 1. Organizator
  • Starostwo Powiatowe w Pabianicach
  • Łódzki Związek Zapaśniczy
  • Pabianickie Towarzystwo Cyklistów
 2. Cel:
  • wyłonienie mistrzów województwa łódzkiego w zapasach w kategorii kadetów i dzieci
  • promocja Powiatu Pabianickiego
  • popularyzacja sportu zapaśniczego
 3. Obsada Sędziowska:
  • obsadę sędziowską zapewnia ŁZZ
 4. Termin i miejsce:
  • 16-17 02 2018r. Hala Sportowa MOSiR w Pabianicach ul. Gen. Grota Roweckiego 1.
 5. Uczestnictwo:
  • Dzieci- mini zapasy -(11 lat i młodsi) w kat.wag. do 23,26,30,33,36,39,43,47,53,+59 kg.
   (bez tolerancji wagowej)
  • Kadeci (15-17 lat) w kat.wag. 41-45,48,51,55,60,65,71,80,92,110 kg.
   (tolerancja wagowa 1 kg)
 6. Koszty uczestnictwa:
  • Start wg regulaminu PZZ, startowe 15 zł kadeci , dzieci 10 zł. Koszty organizacyjne pokrywa
   organizator, ubezpieczenie zawodników pokrywają macierzyste kluby.
   Prosimy o elektroniczne zgłaszanie zawodników na adres mpikierski@wp.pl.
 7. Nagrody:
  • Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymują dyplomy i medale, pierwszy zawodnik z każdej
   kategorii otrzymuje nagrodę rzeczową.
 8. Program zawodów:
  Sobota 17 02 2018r. Hala MOSiR ul. Grota Roweckiego 1
  Godz. 9:00 – 10:00 – cd. ważenia i weryfikacja

  Godz. 11:00 – 11:15 – uroczyste otwarcie zawodów

  Godz. 11:15-15:00 – walki

  Godz. 15 00 – dekoracja zwycięzców

Organizator – kontakt: Waldemar Sawosz e-mail: waldemar.sawosz@gmail.com
tel. 607 450 059

Zobacz więcej: wydarzenie / facebook 
pobierz pdf: komunikat ŁZZ